Executive order 106: Prohibition of illegal unregistered Vapes and E-cigarettes in the Philippines

The Philippines are brave and prohibit firmly all unregistered electronic nicotine products like Heated tobacco products, E-cigarettes, Vaporizers etc.

Share This Post

Del på facebook
Del på linkedin

More To Explore

AVÄIR

Positive Resultater

marts måned 2020 opfandt vi i Danmark , denne patenterede løsning mod virus. Agarikon er en natur mycelia, der i gennem 1000 år har været

Shopping Cart