CoronaVirus

Positive Resultater

marts måned 2020 opfandt vi i Danmark , denne patenterede løsning mod virus. Agarikon er en natur mycelia, der i gennem 1000 år har været anvendt mod virus, sikker for mennesker og ved vor nytænkning nu mulig at levere som mild sødlig uskadelig luftbåren partikelfri behandling.Interessen udeblev fra staten ved vor information i april.Vi informerede …

Positive Resultater Læs mere »

Shopping Cart